Viliam Kňažický RODOS - KŇAŽICKÝ, súkromné maliarstvo